Estat dels buuks

CLASSIFICACIÓ DEL LLIBRES SEGONS EL SEU ÚS

Segons l'ús que s'ha fet d'un llibre, es classifica en una o altra categoria. Serveix per indicar l'estat del llibre que es ven o es compra i ajuda a establir el preu de referència.

Seminou Usat Molt usat
Exemple      
Aspecte general Molt bo Bo Correcte
Guixades Cap Cap Cap sobre el text o exercicis *
Estat general Perfecte Tapes, llom i fulls correctes Tapes i lloms gastats, fulls correctes
Preu Més alt Intermedi Més baix

* No poden interferir en la lectura del text, ni en la realització dels exercicis (no poden estar resolts). Les guixades en llapis han d'estar esborrades, si no fan baixar un grau l’estat del llibre com, p. ex., de seminou a usat.